Wat is Boulimea Nervosa?
22 september 2017 

Wat is Boulimea Nervosa?

Wat is Boulimea Nervosa?

Boulimea nervosa is een variant van de bekendste eetstoornissen. Iemand met deze eetstoornis is constant bezig met zijn of haar gewicht en lichaam. De stoornis gaat vaak gepaard met hevige eetbuien. Omdat de persoon niet wil aankomen, wordt er geprobeerd om het voedsel kwijt te raken door bijvoorbeeld hevig te sporten, te braken of laxeermiddelen te gebruiken. Boulimea Nervosa betekent letterlijk: ‘eten als een os, door een psychische oorzaak’. De meeste personen met boulimea hebben een normaal gewicht. Ze vinden het verschrikkelijk om aan te komen, maar hebben regelmatig toch flinke eetbuien.

Een eetbui bij iemand met boulimea kent vaak een bepaald patroon. Eerst wordt er gefantaseerd over eten, waarna er gegeten wordt. Dit gebeurd dwangmatig, zonder te proeven en zonder dat er van geniet wordt. De persoon heeft zichzelf niet meer onder controle en voordat hij/zij het doorheeft is alles op. Daarna begint het schuldgevoel en de angst om aan te komen.

Bij boulimea komt vaak veel schaamte voor. Ze schamen zich voor de eetbuien en proberen het voor anderen verborgen te houden. Alles in het leven draait om eten en daarom voelen ze zich vaak eenzaam en onbegrepen. En om zichzelf te troosten wordt er gegrepen naar eten. Een periode van afvallen lukt vaak maar even en daarna begint het overmatig eten weer. Er ontstaat een jojo effect van eten en aankomen, lijnen en afvallen.

Symptomen

Hieronder een aantal tekenen die wijzen op Boulimea Nervosa.

– Last van overwegend grote en/of kleine eetbuien, waarbij er achter elkaar zoet en calorierijk voedsel wordt ingenomen.

– Het gevoel hebben dat het onmogelijk is om de eetbui te stoppen of te voorkomen. De drang om te eten is heel groot.

– Tijdens een eetbui voelt de persoon zich gespannen, eenzaam en gedeprimeerd, maar soms ook rustig, getroost of minder eenzaam.

– De eetbuien worden ervaart als een mislukking. Dit geeft gevoelens van schuld en schaamte. Daardoor wordt de eetstoornis vaak verborgen gehouden. Eten wordt stiekem gedaan.

Het feit dat er stiekem gegeten wordt en dat mensen met boulimea vaak een normaal gewicht hebben en redelijk normaal met eten omgaan in het bijzijn van anderen, maakt dat het soms lastig is om deze eetstoornis te herkennen.Hoe ontstaat Boulimea Nervosa?

Het ontstaan van deze aandoening kan verschillende oorzaken hebben. Meestal gaat het om een combinatie van factoren; aanleg, opvoeding, negatieve ervaringen, cultuur en media. Boulimea Nervosa zegt veel over hoe iemand omgaat met zichzelf, met anderen en met de wereld om zich heen.

Gevolgen van Boulimea Nervosa

De gevolgen van deze eetstoornis kunnen opgesplitst worden in psychische, lichamelijke en sociale gevolgen.

Psychische gevolgen

Depressieve gevoelens

– Minderwaardigheidsgevoelens

– Onzekerheid

– Weinig zelfvertrouwen

– Eenzaamheid

– Ongelukkig voelen

– Dagelijkse routine en humeur bepaald door gedachten over eten, gewicht en uiterlijk

Lichamelijke gevolgen

– Irritatie van de slokdarm en klieren (door het vele braken)

– Slechter gebit (door het vele braken)

– Tekort aan ijzer (bloedarmoede)

– Tekort aan vitamines, mineralen en eiwitten

– Kaliumtekort, dit kan levensgevaarlijk zijn, omdat hartritmestoornissen en in het ergste geval een hartstilstand het gevolg kunnen zijn.

– Uitdroging (door laxeermiddelen)

– Luiheid of stilstand van de darmen (door laxeermiddelen)

– Hevige buikpijn en obstipatie (door laxeermiddelen)

– Wegvallen van de menstruatie

– Impotentie bij mannen

– Een verstoort honger- en verzadigingsgevoel

– Slaapproblemen

Sociale gevolgen

– Minder contact met andere mensen

– Terugtrekgedrag

Gezond worden – Boulimea Nervosa overwinnen!

Het genezingsproces van Boulimea Nervosa is vaan een lange en intensieve weg. Het is belangrijk dat de persoon eerst voor zijn eetstoornis uitkomt en het niet langer geheim houdt. Daarnaast moet er motivatie zijn om beter te willen worden. Er is altijd kans op terugval. Het is belangrijk om te leren omgaan met de eetdrang en te weten wat je dan allemaal kan doen. De persoon zal steeds eerder door hebben wanneer het mis dreigt te gaan en leert om met moeilijke situaties om te gaan. De persoon met deze stoornis is hersteld als er ten eerste ruim drie maanden geen eetbuien meer zijn geweest. Ten tweede moet er niet meer compenseert worden door braken, laxeren, vasten of veel te bewegen. Ook moet het gewicht en de lichaamsbeleving niet meer allesbepalend zijn over hoe diegene zich voelt over zichzelf. Mensen met deze eetstoornis moeten leren om goed voor zichzelf en het lichaam te zorgen door onder andere regelmatig, voldoende en lekker te eten. Herstellen is dus goed mogelijk, maar het gaat meestal sneller als hierbij professionele hulp wordt ingeschakeld.Reactie plaatsen