Zijn burn-out en overspannenheid hetzelfde?
22 mei 2018 

Zijn burn-out en overspannenheid hetzelfde?

Burn-out en overspannenheid

Burn-out en overspannenheid zijn stress gerelateerde aandoeningen waarbij klachten optreden zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid en emotionele onstabiliteit. Het zijn twee verschillende aandoeningen, maar de twee lijken wel wat op elkaar. Burn-out is een vorm van overspannenheid. De ernst en de duur van de klachten verschillen bij een overspannenheid en een burn-out. De ernst en de duur zijn namelijk bij een burn-out ernstiger. Het belangrijkste verschil is de mate van uitputting: deze is bij een burn-out veel heviger

Wanneer gaat stress over tot overspannenheid?

Kortdurende stress is heel gewoon. Je moet bijvoorbeeld een deadline halen, moet iets belangrijks uitvoeren, hebt ruzie met iemand, etc. Stress is prima, zolang de eisen die worden gesteld of die iemand zichzelf stelt niet hoger zijn dan de persoon aankan.

Het verschil tussen gezonde stress en overspannenheid is dat overspannenheid een langdurige fase van stress is. Als er voor een langere tijd onder hoge druk wordt gewerkt en het stressniveau te hoog blijft, ontstaat er wanorde. Je wordt dan blijvend onrustig en raakt overspannen. Er is dan een ongezonde belasting van de geest, wat een tijdje duurt. Stressverschijnselen van een paar minuten of uren of hooguit enkele dagen kunnen als normaal worden beschouwd. Wanneer iemand dus blijvend onrustig is en een verlies van orde en overzicht ervaart, raakt iemand overspannen.

Onder lichte stress kan iemand prettig werken, bij overspannenheid komt iemand in een gevarenzone en bij een burn-out zegt het lichaam dat het afgelopen is. De persoon kan dan niet meer.

Overeenkomsten overspannenheid en burn-out

 • Beide ontstaan door een onbalans tussen draaglast en draagkracht
 • Symptomen zoals: moeheid, prikkelbaarheid, lusteloosheid en piekeren komen bij beide voor.
 • Beide ontstaan door langdurige stressVerschillen overspannenheid en burn-out

 • Bij een burn-out is er sprake van overspannenheid
 • Bij een burn-out duren de klachten langer dan 6 maanden.
 • Bij een burn-out staan gevoelens van moeheid en uitputting sterk op de voorgrond.
 • Bij een burn-out duurt het herstel nog veel langer. Bij sommige mensen duurt dit zelfs langer dan een jaar. Overspannenheid is opgebouwd in een korter tijdsbestek waarin diegene overvraagt en overbelast is. Het herstel van overspannenheid is daarmee ook korter.
 • Bij een burn-out wordt er meestal jarenlang over grenzen heengegaan en daarom zijn zelfs de reserves opgebruikt.
 • Bij een burn-out is iemand zelfs niet in staat om simpele huishoudelijke taken te doen.
 • Bij een burn-out kan iemand sommige prikkels zelfs niet meer verdragen (tv kijken, feestjes, etc.)
 • Bij overspannenheid helpt het als de oorzaak van de spanningen wordt weggenomen, dit is niet het geval bij een burn-out.

Factoren die leiden tot overspannenheid en een burn-out

Invloeden vanuit de omgeving en persoonlijke eigenschappen spelen een rol bij het ontstaan van overspannenheid en burn-out. Een omgevingsfactor is bijvoorbeeld de combinatie tussen privé en werk. Als deze combinatie niet goed is, kan dit veel stress opleveren. Daarnaast zijn coping vaardigheden, dus manieren hoe je met situaties en problemen omgaat erg belangrijk om overspannenheid en burn-out te voorkomen. Coping vaardigheden zijn van belang om stress goed te kunnen hanteren. Als je niet goed met problemen kan omgaan wordt het risico op het ontstaan van een burn-out verhoogt. Burn-out komt vaker voor bij mensen die idealistisch, plichtsgetrouw en perfectionistisch zijn. Ook mensen die niet veel plezier in hun werk hebben zijn een risicogroep.

Een burn-out kent niet één oorzaak. Het is een gevolg van een combinatie van verschillende factoren. Langdurig te hard werken in combinatie met te weinig rust en ontspanning is een belangrijke factor dat kan leiden tot een burn-out. Ook een ingrijpende gebeurtenis in het privé leven kan meespelen, denk aan een echtscheiding, het overlijden van een dierbare of een ernstige ziekte. Het is een langdurig proces om na een burn-out een nieuw evenwicht te vinden en dit goed te kunnen behouden.

Reactie plaatsen