Coping strategieën: Stress oplossen!
07 juli 2018 
in Stress

Coping strategieën: Stress oplossen!

Het heeft te maken met je persoonlijkheid en karakter. Sommige mensen zijn van het gelijk aanpakken en anderen kijken eerst liever de kat uit de boom. Over het algemeen is er niet een ‘beste manier’ om met problemen om te gaan. Elk probleem is namelijk uniek en vergt een andere aanpak dan een ander probleem. Echter kunnen we wel stellen dat sommige manieren niet helpend zijn, zoals het overspoeld raken door problemen, waardoor je helemaal niets gaat doen. Mensen die last hebben van veel stress zijn geneigd om niet helpende coping strategieën te gebruiken in hun dagelijks leven. Hierdoor neemt de stress toe en worden de problemen alleen maar erger.

Coping strategieën

De manier waarop iemand met een belastende situatie of gebeurtenis omgaat heet coping. Coping lijkt invloed te hebben op je geestelijke, lichamelijke en sociale gezondheid. Over het algemeen kunnen we een aantal coping strategieën vast stellen. Hieronder een lijst met de bekendste en meest gebruikte coping strategieën. Mensen gebruiken vaak meerdere strategieën, maar vaak zie je dat iemand wel een bepaalde voorkeur heeft, die hij of zij vaak inzet.

Actief aanpakken

Dit is doelgericht en met vertrouwen te werk gaan om een probleem op te lossen. Je wacht niet af, maar pakt direct een probleem aan.

Hulp vragen

Anderen om hulp vragen wanneer dit nodig is. Advies aannemen van andere mensen en daar naar handelen.

Palliatieve reactie

Palliatief is een lastig woord, maar eigenlijk betekent dit dat iemand afleiding zoekt om niet aan het probleem te hoeven denken. Afleiding zoeken bij een probleem kan werken als het probleem automatisch verdwijnt. Als iets tijdelijks is, is afleiding zoeken een goede manier om jezelf gelukkig te houden.

Vermijden

Dit houdt in dat iemand de zaken op zijn beloop laat en de moeilijke situatie uit de weg gaat. Iemand doet er alles aan om niet met het probleem geconfronteerd te worden.Sociale steun zoeken

Bij deze coping strategie zoekt iemand troost en begrip bij anderen door zijn of haar zorgen te delen.

Passief reactiepatroon

Iemand laat zich hierbij helemaal door een probleem in beslag nemen en is hierdoor niet in staat om iets aan de situatie te veranderen.

Expressie van emoties

Hierbij uit iemand zijn emoties, iemand laat zijn ergernis blijken of reageert zijn spanningen af. De persoon houdt in ieder geval zijn emoties niet binnen, maar laat deze aan anderen zien. Hierdoor staat iemand ook sneller open voor hulp.

Geruststellende gedachten

Dit betekent dat iemand zichzelf gerust stelt met gedachten of zichzelf moed inspreekt. Dit is een coping strategie die bij veel problemen goed kan werken. Door positieve geruststellende gedachten te gebruiken, gaat iemand eerder actief aan de slag om het probleem op te lossen.

Ontkennen

Tegenover jezelf of anderen ontkennen wat er aan de hand is. Eigenlijk hou je jezelf voor de gek en bevat je niet wat er echt aan de hand is.

Sociaal terugtrekken

Iemand isoleert zichzelf, zondert zich af en trekt zich terug. Diegene kan erg gericht zijn op zelfredzaamheid en onafhankelijkheid, om anderen maar niet te hoeven betrekken. Trekt zich vaak terug in games, tv kijken, etc.

Sensatie zoeken

Bij deze coping strategie zoekt iemand naar spanning of afleiding door ‘spannende’ activiteiten te doen. Denk bijvoorbeeld aan gokken of stelen. Iemand is op zoek naar sensatie om niet met zichzelf bezig te zijn.

Verslaving

Hierbij kalmeert iemand zich met dingen die verslavend zijn zoals alcohol, drugs, eten, etc. Zodra er een probleem is vlucht iemand weg in zijn verslavingsgedrag om zichzelf beter te laten voelen. Echter voelt diegene zich na de verslavingshandeling nog slechter en beland hij of zij in een vicieuze cirkel.

Dominantie en manipulatie

Anderen beïnvloeden om zaken voor elkaar te krijgen. Eigen behoeften voor elkaar krijgen door andere te manipuleren, te misleiden, te verleiden of te liegen.

fasen van stress:

Niet helpende coping strategieën

Van sommige coping strategieën is het direct duidelijk dat ze niet helpend zijn. Bijvoorbeeld verbale of fysieke agressie tegen anderen, het beschadigen van jezelf of vluchten in verslavingen. Sommige strategieën zijn in eerste instantie niet direct schadelijk, maar op de lange termijn kan dit wel zo zijn. Neem bijvoorbeeld de strategie afleiding zoeken, dit kan in sommige gevallen goed en helpend zijn. Maar als je keer op keer afleiding zoekt en niets oplost, dan ben je niet goed bezig. Hierdoor zullen de problemen opstapelen. Sommige problemen zijn niet op te lossen. Je kan namelijk niet terug in de tijd gaan, geen gedachten lezen, mensen niet dwingen om iets te doen en geen geld toveren. In deze situaties zal je goed moeten omgaan met je eigen emoties, de situatie accepteren en proberen er het beste van te maken.

Stress verminderen door goede coping

Probleemgerichte- en emotiegerichte coping strategieën zijn effectief om stress te verminderen in je leven. Beide zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de schadelijke gevolgen (overspannenheid/burn-out/depressie/lichamelijke klachten) van stress teruggedrongen wordt. Probleemgerichte coping is het direct aanpakken van problemen. Je bekijkt de situatie en bedenkt gelijk oplossingen, zodat je daarna weer tot rust kan komen. Emotiegerichte coping betekent dat je steun zoekt en je emoties uit bij andere mensen. Vertel wat er is gebeurd, uit je emoties en vraag hulp.

Ga bij jezelf eens na welke coping strategieën jij gebruikt in je leven. Zijn deze helpend of niet helpend? Hoe voel je je na het gebruik van deze coping strategieën? Wat leveren deze coping strategieën op? Als je de volgende keer een probleem hebt of er speelt een lastige situatie, bedenk dan eens welke coping strategie het beste kan helpen. En voer deze coping strategie uit. Door goede coping te gebruiken, ben je minder vatbaar voor stress.

Reactie plaatsen