Een eetbuistoornis
28 september 2017 

Een eetbuistoornis

Wat is een eetbuistoornis?

De eetbuistoornis is eenvariant van de bekendste eetstoornissen. Het wordt ook wel Binge Eating Disorder (BED) genoemd. Letterlijk betekent BingeEating: ‘verzwelgen in eten’. Deze eetstoornis lijkt op boulimia nervosa, aangezien er bij beide sprake is van eetbuien. Echter ontbreekt bij de eetbuistoornis de drang om gewichtstoename te compenseren (bijvoorbeeld braken). Er wordt niet geprobeerd om het voedsel weer kwijt te raken. Maar mensen met deze eetstoornis grijpen vaak weer naar eten voor troost. Zo eet iemand zichzelf als het ware steeds dieper de put in. Uiteindelijk wordt je steeds zwaarder en kan er uiteindelijk ernstig overgewicht (obesitas) ontstaan. Met een eetbuistoornis is er dus zowel sprake van een eet- als een gewichtsprobleem. Bij een eetbuistoornis doet de persoon er van alles om het verborgen te houden. Vaak vinden

Symptomen

Hieronder een aantal tekenen die wijzen op een eetbuistoornis.

– Wekelijks, dagelijks of meerdere malen per dag last van onbeheersbare eetbuien

– Eetbuien die steeds weer terugkomen en die voor anderen verborgen worden gehouden

– Er wordt in een korte tijd, grote hoeveelheden voedsel, snoep of snacks gegeten.

– Er wordt doorgegeten totdat het voelt alsof de maag op barsten staat

– Tijdens een eetbui wordt er veel sneller gegeten dan normaal

– Gedurende een eetbui het gevoel geen controle te hebben. Je kan niet stoppen met eten, maar beleeft er ook geen plezier aan

– Last van overgewicht

– Er wordt veel geld uitgegeven aan voedingsmiddelen

Schaamte voor het eetgedrag

– In gezelschap wordt er zo ‘normaal’ mogelijk gegeten

– Moeheid en lusteloosheidHoe ontstaat een eetbuistoornis?

Het ontstaan van deze aandoening kan verschillende oorzaken hebben. Meestal gaat het om een combinatie van factoren; aanleg, opvoeding, negatieve ervaringen, cultuur en media. Een eetstoornis zegt veel over hoe iemand omgaat met zichzelf, met anderen en met de wereld om zich heen. Eet eetbuistoornis begint vaak in de jong volwassenheid, tussen de leeftijd van 18 en 24 jaar. Geschat wordt dat ongeveer 160.000 mensen in Nederland lijden aan een eetbuistoornis. Dit is bijna 30 keer zoveel mensen met anorexia nervosa en 7 keer zoveel als mensen met boulimia nervosa.

Gevolgen van een eetbuistoornis

De gevolgen van deze eetstoornis kunnen opgesplitst worden in psychische, lichamelijke en sociale gevolgen.

Psychische gevolgen

Depressieve gevoelens

– Minderwaardigheidsgevoelens

– Onzekerheid

– Ongelukkig voelen

Lichamelijke gevolgen

– Een hoge bloeddruk

 

– Gedurende een eetbui het gevoel geen controle te hebben. Je kan niet stoppen met eten, maar beleeft er ook geen plezier aan

– Een hoog cholesterolgehalte

– Vochtophoping in de benen

– Suikerziekte

– Natrium- en kaliumhuishouding kunnen in de war raken, wat schadelijk is voor je hart en nieren

– Een tekort aan vitaminen en mineralen door eenzijdige en ongezonde voeding

– Een uitgezette maag, waardoor het langer duurt voordat er een ‘vol’ gevoel is.

– Buikpijn

– Een opgeblazen gevoel in de buik

– Overgewicht en daardoor een verhoogd risico op een hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, suikerziekte en andere ziekten.

Sociale gevolgen

– Alles draait om eten, hierdoor minder tijd voor andere dingen

– Verwaarlozen van vriendschappen en relaties

– Hekel aan jezelf krijgen omdat je telkens toegeeft aan je eetbuien

– Eenzaamheidsgevoelens

– Minder contact met andere mensen

– Terugtrekgedrag

Gezond worden – een eetbuistoornis overwinnen!

Genezen van een eetbuistoornis is mogelijk. De eetstoornis is overwonnen als er ruim drie maanden geen sprake meer is geweest eetbuien en er geen druk of lijden meer wordt ervaart. Om gezond te worden is het belangrijk om goed voor jezelf en je lichaam te zorgen. Dit kan door regelmatig, voldoende, gezond en lekker te eten. Ook kan dan de energie weer gericht worden op datgene wat je werkelijk wil bereiken in je leven. Het duurt vaak lang voordat men hulp zoekt waardoor de duur van de eetstoornis vaak ook lang is. Het is dus belangrijk om eerlijk te zijn over de eetbuien en het niet verborgen te houden door schaamte. Tijdens de behandeling moet er in worden gegaan op onderliggende oorzaken, gevoelens, gedrag en negatieve gedachten. Er wordt gekeken naar het afbouwen van de eetbuien en het opbouwen van een gezond eetpatroon. Hoe eerder een eetstoornis wordt ontdekt, erkent en er hulp voor wordt gezocht, hoe sneller mensen van hun eetproblemen af zijn. Door een gezond eetpatroon aan te houden met gevarieerde voeding zal het gemakkelijker zijn om vol te houden.Reactie plaatsen