Privacyverklaring HappyStart.nl


HappyStart.nl (wij), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers (u). Onze diensten bestaan uit het bieden van informatie en trainingen (diensten), zodat u stappen kan zetten naar een gezond en gelukkig leven. Daarnaast hebben wij een community software waarmee onze klanten in contact met elkaar kunnen komen en elkaar kunnen helpen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onder diensten.


HappyStart acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites, https://www.happystart.nl en https://leden.happystart.nl en https://cursusstress.happystart.nl en onze diensten.


Deze privacyverklaring is het voor het laatst aangepast op: 16 november 2018.


Persoonsgegevens die wij verwerken


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die HappyStart aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:
• Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
• Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
• Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;
• Afbeeldingen waarmee u kunt worden geïdentificeerd;
• Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
• Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de diensten;
• Het maken van een account binnen HappyStart
• Diensten af te leveren via mail
• Het afhandelen van betalingen
• Communicatie tussen HappyStart en websitebezoekers;
• Opmaken en versturen van facturen
• Spampreventie;
• Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
• Analyse van statistieken en optimalisatie van de diensten.
Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. U kunt zelf uw persoonsgegevens zien, corrigeren of verwijderen door naar de persoonlijke instellingen van uw account te gaan.


Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren.


U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens 


HappyStart verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. HappyStart maakt gebruik van de betaaldiensten van Mollie, daardoor kunnen gevens in die context worden gedeeld. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happystart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid om ingelogd te blijven, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:
• Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
• Encryptie van data;
• Pseudonimiseren van data;
• Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
• Overdrachten alleen over SSL;
• Purpose-bound toegangsbeperkingen;
• Controle van erkende autorisaties.

HappyStart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@happystart.nl.


Websites en Diensten van derden


Onze diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het bieden van cursussen en aan het leveren van community software waarmee onze klanten met elkaar in contact kunnen komen en zo elkaar kunnen helpen en steunen. Onze klanten bepalen wat voor soort gegevens zij verzamelen en delen via de community. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


HappyStart.nl
Van Anrooyplein 11
3752 JK Bunschoten
Nederland