Burn-out klachten, meer werknemers hebben er last van
31 januari 2019 

Burn-out klachten, meer werknemers hebben er last van

Burn-out klachten: ‘Het aantal burn-out klachten blijft stijgen, met name bij werknemers in vaste dienst. Dat blijkt uit de Arbobalans 2018 van TNO, die tweejaarlijks wordt samengesteld’. Dit is het eerste wat ik lees op nu.nl deze dag. Het artikel geeft aan dat ondanks de slechtere arbeidsomstandigheden, oproep- en invalkrachten met een tijdelijk contract beduidend minder burn-out klachten hebben dan werknemers met een vast contract of uitzendkrachten. Hoe zou dat kunnen komen? Werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bedragen bijna 9 miljard euro per jaar (!).

Burn-out epidemie

De burn-out lijkt als een groot epidemie om zich heen te grijpen. Iedereen heeft wel een collega of kennis die thuis is komen te zitten met klachten door een burn-out. Sommigen beweren dat deze slopende klachten slechts een modeverschijnsel zijn. Ze mensen dat aandoeningen zoals een burn-out, ASS of ADHD steeds meer voor lijken te komen, omdat mensen elkaar aansteken. Dat al snel de link naar een burn-out wordt gelegd als iemand zich bijvoorbeeld wat gespannen voelt en slecht slaapt. Ook als je deze verschijnselen intypt op internet rollen de webpagina’s met informatie over burn-out naar beneden. Stellen mensen vaak al zelf de diagnose alvorens zij een specialist hebben gezien?Burn-out

Daarnaast zouden behandelaren onnodig vaak diagnosen stellen, omdat ze daar zelf baat bij zouden hebben. Wie veel labeltjes uitdeelt, kan immers ook veel medicatie voorschrijven. En aan medicatie valt flink wat te verdienen. Laten we eens kijken of al deze beweringen kloppen of niet. Is de burn-out een modeziekte van deze tijd? Stellen mensen zich aan, waardoor steeds meer werknemers uitvallen door deze klachten?

Steeds meer jonge mensen last van burn-out klachten

Soms worden jonge mensen met een burn-out afgeschilderd als zwakkelingen. Je hoort vaak mensen zeggen ‘Zit hij thuis? Hij is net een aantal jaar aan het werk!’ of ‘Wat een aansteller, die heeft gewoon geen motivatie om te werken’. Harde woorden, terwijl we eigenlijk de tendens zien dat vooral jonge mensen ten prooi vallen aan een burn-out. Een grote groep jongeren kampt namelijk met angst, stress en vermoeidheid. Voor menigeen voldoet hun baan of opleiding niet aan de verwachtingen, of ze voelen een prestatiedruk die ze niet aankunnen. Dit kan één van de oorzaken zijn van een burn-out.

Stellen we ons aan? Zit burn-out niet gewoon tussen de oren? Nee, helaas niet. Er zijn een aantal redenen te noemen waarom de burn-out steeds vaker voorkomt. Ten eerste doordat de werkdruk steeds hoger wordt. Ook wordt er in veel organisaties bezuinigd, vooral in de zorg en het onderwijs krijgen werknemers steeds meer taken. Ook worden er meer eisen gesteld aan de moderne werkgever, doorgroeien wordt steeds normaler. Mensen worden geacht leergierig, zelfsturend en autonoom te zijn. Ook dit kan zorgen voor veel stress. Ook zijn er onderliggende oorzaken te noemen, die voor een burn-out kunnen zorgen. Veel mensen ervaren tegenwoordig bijvoorbeeld eenzaamheid. Wie eenzaam is, ervaart meer stressgevoelens en is daardoor ook weer vatbaarder voor een burn-out.Hoe ontstaat een burn-out

Een burn-out krijg je door een lange periode (fors) in je reserves te zitten waarbij je niet op let op het herstel van je lichaam en geest. Het komt door een langdurige verstoorde relatie tussen belasting en je belastbaarheid. Je overbelast je lichaam en geest dus te lang en te hard. Op het moment dat er voor een langere tijd niet wordt herstelt, treedt er schade op. Het kan een lange tijd ‘goed’ gaan en je lijkt veel aan te kunnen. Totdat het op een zeker moment ineens ophoudt. Je lichaam wil niet meer en vrijwel van de ene op de andere dag stopt het: de voorraden zijn op, mentale kracht ontbreekt, je bent helemaal opgebrand. burn-out

Gezonde en ongezonde stress

Een beetje stress is niet erg. Iedereen ervaart wel eens stressgevoelens, dat is normaal. Als je maar weer tijd de tijd neemt en krijgt om te herstellen, zodat lichaam en geest weer in balans raken. Wie geen tijd krijgt of neemt om te ontstressen, gaat voor een langere tijd gebukt onder stress. Dit kan uiteindelijk uitmonden naar een burn-out. We spreken van een burn-out als iemand meer dan zes maanden lang overspannen is door stressklachten. Je hebt meer kans op een burn-out, als je het moeilijk vindt om nee te zeggen en daardoor te veel hooi op je vork neemt. Ook mensen die perfectionistisch zijn lopen meer kans op een burn-out. Veel mensen rennen voorbij aan de signalen die hun lichaam en geest geeft en weten niet hoe ze met stress om moeten gaan. Het is belangrijk om op een juiste manier om te gaan met stress, dit kan heel veel narigheid voorkomen. Werkgevers doen er daarom goed aan om hun werknemers te leren hoe ze moeten omgaan met stress en daar aandacht voor te hebben. Ook helpt het wanneer organisaties opletten op stressklachten bij hun personeel. Op die manier kan het probleem vroegtijdig worden aangekaart en worden besproken.

Steeds meer werknemers ervaren stressklachten. De laatste jaren is het aantal mensen met stressklachten of een burn-out alleen maar gestegen. Dit komt natuurlijk niet doordat mensen elkaar ‘aansteken’. Het kan zo zijn dat in bepaalde organisaties een burn-out vaker voorkomt. Het is dan ook aan de organisatie om onderzoek te doen naar de oorzaak hiervan. Een grote oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van een onprettige organisatiecultuur. Als mensen constant het gevoel hebben dat ze overvraagd worden en dat er niet geluisterd wordt, kunnen ze daar flink wat stress van ervaren. Veel werknemers voelen zich vandaag de dag niet gehoord.

Plezier op de werkvloer is heel erg belangrijk, dit werkt namelijk wel aanstekelijk. Als een organisatie een prettige omgeving creëert, waarin werknemers zich gehoord en gewaardeerd voelen, zie je een afname van ziekmeldingen en stressgevoelens. Een goede band met collega’s is ook voor veel mensen erg belangrijk.. Het is goed dat werknemers dat kans wordt geboden om zich te blijven ontwikkelen. Thuiswerken kan ook bijdragen aan plezier op de werkvloer. Tegenwoordig kunnen aardig wat werknemers meebepalen over de eigen werktijden. Dit soort dingen, zorgen voor gelukkigere werknemers.

Gezond werken

Wordt er teveel medicatie voorgeschreven?

Het is al een aantal keer in het nieuws voorbijgekomen: te veel Nederlanders krijgen antidepressiva voorgeschreven voor klachten zoals angst of een burn-out. In totaal bleken wel een miljoen mensen antidepressiva te gebruiken. Vaak raken mensen afhankelijk van dit soort medicatie, wanneer zij dit voor een langere tijd gebruiken. Ook zorgt medicatie niet voor een duurzame oplossing voor het probleem. Het is veel beter dat er een goed plan van aanpak wordt gemaakt, om ervoor te zorgen dat mensen in het geheel van hun klachten afkomen. Het is belangrijk dat de oorzaak wordt aangepakt en niet de gevolgen.

Veel artsen weten inmiddels wel dat patiënten vooral gebaat zijn bij goede behandeling en niet bij medicatie. Medicijnen remmen het proces uiteindelijk af en werken soms zelfs averechts. Iemand met een burn-out heeft niet veel baat bij zware medicatie. Het werkt meestal beter om iemand stukje bij beetje terug te laten komen in het arbeidsproces. Ondertussen heeft diegene er meer baat bij om zijn eigen valkuilen te leren en te leren om met stress om te gaan.

Stijging van het aantal burn-outs

Mensen die een burn-out hebben, zijn absoluut geen aanstellers. Het is geen modeverschijnsel, er zijn duidelijke verklaringen te vinden voor de stijging van het doelenaantal burn-outs. Het leven vraagt van steeds meer mensen meer dan dat ze aankunnen en daarbij kunnen ze zich niet goed aanpassen. Hierdoor wordt goed functioneren een stuk lastiger en ontstaan er lichamelijke en geestelijke klachten. Er wordt tegenwoordig veel gevraagd, op alle fronten zijn we druk: werk, deadlines, studies, opvoeding, gezinsleven, sociaal leven en ga zo maar door. Dit kan voor veel stress zorgen. Iedereen kan een burn-out krijgen. Voorkomen is beter dan genezen. Het is ten eerste belangrijk dat je goed naar je lichaam en gevoel luistert. Ten tweede is het belangrijk dat je zorgt voor voldoende ontspanning. Doe dingen die je leuk vindt en waar je energie van krijgt. Stel daarnaast haalbare doelen en eisen aan jezelf en bepaal zelf je grenzen.Reactie plaatsen